Skoči na vsebino
Home » United by Coding

United by Coding

Education Resilience in Europe

O projektu

CodeBrainer d.o.o. sodeluje v evropskem projektu, ki ga vodi Scientix / European Schoolnet (www.eun.org), katerega cilj je pomagati šolam pri vključevanju otrok v nova izobraževalna okolja s pomočjo STEM vsebin. Naš projekt smo poimenovali United by Coding. Skupaj z izbranimi šolami iz Slovenije in Avstrije smo izvedli pilote pri pouku računalništva, kjer bodo učenci s pomočjo metodologije poučevanja, ki temelji na igrah (game-based learning) in sodelovanju (collaborative learning), pridobili znanja računalništva in aktivno sodelovali z vrstniki.

V preteklih letih je Evropa spodbujala migracije državljanov med različnimi regijami in državami iz različnih razlogov, vključno s spremembami kariere. Poleg tega je Evropa privabila družine, ki so se preselile z ekonomsko šibkimi območij ali območij prizadetih zaradi političnih konfliktov. Vključevanje novih otrok v različnih obdobjih šolskega leta v nov razred, iz različnih okolij in s – v mnogih primerih – čustveno prtljago, je lahko zelo zahtevno.

Partnerski program STE(A)M združenja Scientix (skupnosti za znanstveno izobraževanje v Evropi, https://www.scientix.eu) spodbuja sodelovanje med organizacijami, ki spodbujajo razvoj in preizkušanje novih pristopov za kreativno in inovativno poučevanje znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) ter možnosti učenja, povezanega z obstoječimi nacionalnimi praksami.

S šolami, ki so sodelovale v pilotu, smo postavili primere dobre prakse in priporočila za bolj gladko vključevanje otrok iz različnih socialnih, ekonomskih in geografskih okolij. Podpreti želimo kulturo vključevanja in raznolikosti s krepitvijo veščin STEM. Tem učencem želimo omogočiti, da se počutijo bolj povezani s projekti sodelovanja pri učenju programiranja, ki temelji na igrah. Z uporabo univerzalnega jezika STEM, kjer komunikacija temelji na reševanju izzivov, želimo učencem pomagati pri spodbujanju občutka skupnosti in pripadnosti.

United by Coding – postavljene teze

Za učinkovito spremljanje procesa razvoja metodologije smo določili izhodiščne teze. Pomena dobro strukturiranega pristopa ni mogoče podcenjevati, saj zagotavlja kritičen načrt za izvedbo študije. Študijo primera (Case study) smo strukturirali okoli treh tez:

  1. Učinkovitost sodelovanja (collaborative learning) v okolju z učenci iz različnih sredin,
  2. Vpliv na učenje s pomočjo iger (game-based learning),
  3. Privlačnost vizualnega vidika programiranja z delčki (block-based programming).

Ugotovili smo, da je sodelovalno učenje zelo vključujoč proces, zaradi katerega se učenci učijo in delajo bolj učinkovito. Ugotovili smo tudi, da je učenje, ki temelji na igrah, boljša učna izkušnja. Učence ohranja angažirane in motivirane. Vizualni vidik programiranja z delčki študentom migrantom olajša razumevanje jezika, hkrati pa jim pomaga pri učenju novih besed v lokalnem jeziku.

Uspešna izvedba pilota

Učitelji iz Slovenije in Avstrije so s svojimi učenci v učilnici uporabljali spletno platformo – pametno učilnico Cobie AI. Učitelji so se osredotočali na medsebojno sodelovanje z uporabo učnega pristopa, ki temelji na igrah. Pred začetkom izvedbe pilota smo z vsemi sodelujočimi učitelji izvedeli namensko izobraževanje, kjer so se spoznali z delom z učilnico in pedagoškimi metodologijami, ki smo jih na to uporabili v pilotu.

Učitelji so vodili ure računalništva z uporabo naše platforme in pripravljenih vsebin (vključen učni načrt), ki so namenjene poučevanju programiranja z delčki z uporabo učnega pristopa, ki temelji na igrah. Osredotočili so se na skupno reševanje problemov, kjer se bodo otroci učili v parih.

4 vrste sodelovalnega učenja znotraj United By Coding metodologije

V metodologiji United By Coding imamo 4 različne vrste sodelovalnega učenja, kjer učenci skupaj delajo na nalogah kodiranja.

  1. Normalno programiranje – učenci delajo individualno na dodeljenih nalogah. Ta način učencem omogoča, da se osredotočijo na samostojno reševanje problemov, spodbujajo samozavest in osebno raziskovanje konceptov računalništva. Učencem omogoča, da razvijejo svoje individualne sposobnosti programiranje in uporabijo svoje znanje na samostojen način.
  2. CodeTag – izmenjava pri reševanju izzivov – en učenec postavi eno delček (ali en niz delčkov), drugi učenec pa drug delček. Do rešitve morat učenca priti izmenoma, korak za korakom. Ta ponavljajoči proces spodbuja učence h kritičnemu in strateškemu razmišljanju, saj morajo razumeti in razširiti obstoječo zbirko kode, hkrati pa upoštevati pravila igre.
  3. CodeSwap – različne vloge pri reševanju – vsak učenec lahko uporablja samo določeno vrsto delčkov. Ustvariti morajo strategijo za uporabo različnih delčkov in omejitev za rešitev naloge. Ta vrsta sodelovanja poudarja pomen jasne komunikacije in razumevanja med člani tima.
  4. CodePete – prijateljsko tekmovanje – en učenec pripravi izziv, drugi ga mora rešiti. CodePete spodbuja kritično razmišljanje, logično sklepanje in sposobnost skupnega ustvarjanja in reševanja kompleksnih problemov.

Prednosti različnih vrst vsebine v Cobie AI

Cobie AI ponuja različne vrste vsebin in omogoča boljše učenje ter ustvarja boljšo učno izkušnjo za učence. Imamo 4 različne vrste vsebine: glas, besedilo, slike in naloge.

Za ta projekt lahko učitelji in učenci uporabljajo posebno vrsto sodelovanja razvojnega okolja za programiranje z delčki (modul Blockly) znotraj naše Cobie AI vsebine. Učitelji in študenti sledijo vnaprej pripravljenim predavanjem in sodelujejo pri reševanju različnih nalog in izzivov. To jim je pomagalo pridobiti algoritemsko razmišljanje in spretnosti reševanja problemov. Z edinstvenim pristopom sodelovanja študentom pomagamo gojiti občutek skupnosti in pripadnosti. Z opolnomočenjem učencev migrantov, da se počutijo bolj povezani s sodelovanjem z vrstniki pri projektih učenja programiranja, ki temeljijo na igrah.

Prijavite se za brezplačen dostop*

Bi radi učne metode, uporabljene v projektu United by Coding, preizkusili v svojem razredu? Ponujamo vam možnost, da brezplačno uporabljate našo pametno učilnico Cobie AI z vsebino, uporabljeno v projektu United by Coding. Pripravili smo tri obsežne učne načrte, ki odražajo izobraževalne metode tega projekta. Z vključitvijo teh lekcij, ki se osredotočajo na sodelovalno učenje na podlagi iger, lahko spodbudite bolj dinamično učno izkušnjo za svoje učence. Vsi učni načrti so prevedeni v 3 jezike (angleščina, nemščina, slovenščina).

Da bi vam zagotovili, da ste v celoti seznanite s projektom in sistemom, bomo za vas z veseljem organizirali neobvezujočo predstavitev pametne učilnice Cobie AI v terminu, ki vam ustreza. Znotraj predstavitve vam bomo zagotovili tudi navodila za metodologijo United by Coding, tako da boste priprvaljeni za izvedbo v učilnici.

Prosimo, da izpolnite obrazec in vas bomo kontaktirali v najkrajšem možnem času, da se dogovorimo za predstavitev, kjer bomo skupaj posikali način, kako bi lahko Cobie AI potencialno spremenila vaše učno okolje. Če imate dodatna vprašanja smo vam na voljo na mailu: info(at)codebrainer.com in se veselimo priložnosti za sodelovanje.

*Ta ponudba velja samo za evropske izobraževalne ustanove