Skoči na vsebino

Cobie AI

Učiteljem pomagamo izboljšati personalizirano učenje

Kdo je Cobie AI?

Pod imenom Cobie AI združujemo vse naše visokotehnološke rešitve s področja poučevanja. Za ime Cobie AI smo se odločili, saj ona tako vdihne osebnost našim tehnologijam. Osebnost je pri nas zelo pomembna, saj pravzaprav učitelju, profesorju ali mentorju ponudimo virtualno asistentko in osebnost naše asistentke naredi pristop k poučevanju bolj pristen.

Cobie AI – virtualna asistentka

Cobie AI – virtualna asistentka, je spletna platforma namenjena poučevanju računalništva / programiranja. Naša platforma je prilagojena za hibridni model učenja (blended learning) in omogoča nemoten prehod med učenjem v razredu ter učenjem na daljavo.

Sistem ima dva glavna dela podprta z umetno inteligenco: pametno učilnico in sistem za pripravo sintetičnih vsebin (Lecture Synthesis System – LSS). Pametna učilnica omogoča učitelju, da mentorira več učencev sočasno, s tem ko ima celovit nadzor nad razredom. Sistem za pripravo sintetičnih vsebin skrajša čas za pripravo in upravljanje učnih vsebin ter omogoča personalizacijo vsebine na skalabilnem nivoju.

Prednosti za izobraževanje

  • Učitelji še bolj prevzemajo vlogo motivatorja / mentorja
  • Boljša razporeditev časa učiteljev z avtomatizacijo ponovljivih opravil
  • Podrobni vpogled v učencev učni proces
  • Skalabilno ustvarjanje personalizirane vsebine
  • Podpora pri izvedbi pouka v heterogenih skupinah
  • Nemoten prehod v hibridnem učnem okolju

Cobie AI okrepi učiteljeve sposobnosti. Verjamemo, da k uspešnemu učnemu procesu največ prispeva učitelj in da njegove vloge ne more zamenjati nobeno orodje. S Cobie AI lahko učitelj svoje obstoječe znanje uporabi, ne le za predavanje v učilnici, temveč tudi za delo 1-na-1 s celotno učilnico sočasno. Z mentorstvom 1-na-1 učenci pridobijo učenci boljšo STEM izobrazbo (znanost, tehnologija, inženiring in matematika).

Integracija Piška s Cobie AI

Razvili smo integracijo Cobie AI s Piškom, platformo, ki je namenja zelo popularnemu tekmovanju iz računalništva (v programiranju z delčki) za osnovno in srednješolce pod okriljem ACM Slovenije.

Projekt United by Coding

Sodelujemo v evropskem projektu, ki ga vodi Scientix / European Schoolnet, katerega cilj je pomagati šolam pri vključevanju otrok v nova izobraževalna okolja s pomočjo STEM vsebin.

Best-in-class 

Ob zaključu programa IMPACT EdTech smo prejeli naziv Best-in-class.
Ta naziv potrjuje pravo smer našega razvoja in smo ponosni, da nam je to uspelo v močni konkurenci EdTech zagonskih podjetij iz cele Evrope.

Zadnje objave

Ta projekt je prejel financiranje okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije, Obzorja 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 871275. Niti Evropska komisija (EC) niti katera koli oseba, ki deluje v imenu komisije ni odgovoren za podane informacije. Mnenja, izražena na tej spletni strani so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno stališča EC.

Image Credit: Canva.com, lastna produkcija